?

Log in

No account? Create an account
life:) [entries|archive|friends|userinfo]
life:)

[ website | life:) website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| life:) photoblog dirty ]

(no subject) [Dec. 16th, 2006|12:36 pm]
life:)

rizne
Друзі, допоможіть! Хто із відомих сучасних українців любить і має собак?
linkpost comment

life:) покрив всі міста з населенням більше 50 000 чоловік [Jun. 8th, 2006|04:27 pm]
life:)

dirtyd
Київ. 7 червня, 2006 р. Оператор мобільного зв’язку life:) продовжує розширювати своє покриття. ‎Тепер мережа life:) покриває всі міста України з населенням більше 50 000 чоловік. Динамічне ‎розгортання мережі укріплює позицію life:) на ринку — як третього національного GSM оператора. ‎


українською

in english

на русском


Read more...Collapse )
linkpost comment

"Астеліт" продовжує співпрацю з Nokіa над розширенням мережі [Mar. 17th, 2006|01:08 pm]
life:)

dirtyd
Київ. 16 березня 2006 року. Компанія «Астеліт» (оператор мобільногозв’язку lіfe:)) оголошує про ‎підписання контракту з Nokіa напостачання устаткування та надання послуг з розбудови мережі. ‎


українською

in english

на русском


Read more...Collapse )
linkpost comment

business life і Microsoft відкривають шлях до сучасного офісу [Mar. 15th, 2006|11:54 am]
life:)

dirtyd
[Tags|]

Київ. 15 березня 2006 року. Бренд business life оголошує про початок реалізації спільної Програми з ‎Microsoft "Мобільний шлях до сучасного офісу". З 1 березня до 30 квітня 2006 року покупці ‎ліцензійної продукції компанії Microsoft отримують додаткову підтримку від business life — бренду ‎для корпоративних абонентів оператора мобільного зв’язку life:).


українською

in english

на русском
linkpost comment

life:) представляє нові стартові пакети та тарифні плани [Mar. 15th, 2006|11:40 am]
life:)

dirtyd
[Tags|]

Київ. 14 березня 2006 р. Оператор мобільного зв’язку life:) представляє нові стартові пакети та ‎тарифні плани. Тепер оператор має три різних за вартістю та наповненням пакети та три тарифних ‎плани, які відкривають нові можливості ефективного вигідного мобільного спілкування.


українською

in english

на русском


Read more...Collapse )
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]